Your browser does not support SVG

PEŠUT MATIĆ GALEKOVIĆ ZGOMBIĆ

PEŠUT MATIĆ GALEKOVIĆ ZGOMBIĆ
odvjetničko društvo d.o.o.

Tim smo stručnih i blisko povezanih odvjetnika komplementarnih znanja. Svaki od naših odvjetnika ima dugogodišnje iskustvo u poslovima pravnog savjetovanja, zastupanja stranaka pred sudovima, sastavljanja isprava o pravnim poslovima u domaćim i međunarodnim transakcijama, te u drugim oblicima pravne pomoći.


Pravna poručja

Upravno pravo

Upravni postupci i sporovi, dozvole, pravna sukladnost

Rješavanje sporova

Mirenje, nagodbe, parnični i arbitražni postupci

Radno pravo

Ugovori o radu, kolektivni ugovori, pravilnici o radu i drugi interni akti, prestanak radnog odnosa, radni sporovi

Pravo nekretnina

Promet nekretnina, zakup, projektni razvoj i financiranje, prostorno uređenje i gradnja

Stečaj i predstečajne nagodbe

Zastupanje u stečajnim i predstečajnim postupcima

Intelektualno vlasništvo, informacijske tehnologije i elektroničke komunikacije

Žigovi, autorska prava, IT transakcije, zaštita osobnih podataka

Energetsko pravo

Razvoj i financiranje energetskih projekata, ugovorni odnosi (proizvodnja, distribucija i opskrba energijom), licenciranje i drugi regulatorni postupci

Tržišno natjecanje

Nepošteno tržišno natjecanje, koncentracije, karteli, zlouporabe vladajućeg položaja, prethodne analize i mišljenja i postupci pred sudovima i Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja

Bankarsko i financijsko pravo

Zajmovi i drugi bankarski proizvodi, osiguranje tražbina, licenciranje i drugi regulatorni postupci

Pravo tržišta kapitala

Trgovina vrijednosnim papirima, izvedenicama i drugim financijskim instrumentima, inicijalne javne ponude, prospekti, investicijski fondovi, preuzimanja dioničkih društava, licenciranje i drugi regulatorni postupci

Pravo trgovačkih društava

Osnivanje društava, zajednička ulaganja, spajanja i preuzimanja, privatizacije, restrukturiranje, korporativne odluke, interni akti, registarski postupci….

Trgovačko pravo

Ugovorni odnosi (promet roba i usluga, distribucija, osiguranje), naknade štete

Slika Slika

Gospodarska poručja

Slika Slika

Komunalna infrastruktura i javne usluge

Transport

Graditeljstvo

Farmaceutska industrija

Prehrambena industrija

Domaća i međunarodna trgovina

Hotelijerstvo i turizam

Energetika, obnovljivi izvori energije

Elektroničke komunikacije

Mediji

Investicijski fondovi, leasing, faktoring

Osiguranje

Bankarstvo i financijske institucije

Naš tim

Podaci za kontakt:

PEŠUT MATIĆ GALEKOVIĆ ZGOMBIĆ
odvjetničko društvo d.o.o.

HR-10000 Zagreb, Miramarska cesta 24

+385 1 6005 644

pmod@pmod.hr

OIB (VAT Number): HR 20286828276

MBS: 081449905